Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is de paraplu die wij als school gebruiken om een antwoord te geven aan goed onderwijs aan alle kinderen en aandacht hebben en geven aan hun diversiteit. De Wegwijzer is een veilige school die oog heeft voor ieders talent en waar je goed bent zoals je bent!

Talent is iets dat zich ontwikkelt in gedrag, in vaardigheden, in kennis en ervaring en bepaald wordt door wat je kunt, wat je wilt en door welke kansen je krijgt en durft te nemen. Bepalende factoren voor Talentontwikkeling zijn:

·       omgevingsfactoren; zoals milieu, mensen en gebeurtenissen

·       intra persoonlijke factoren; zoals motivatie, persoonlijkheid, capaciteiten, zelfsturing en fysiek

·       geluksfactor

 

Talentontwikkeling op de Wegwijzer staat voor:

·       Vergroten van ontplooiingskansen

·       Vergroten van welbevinden, autonomie, zelfbeeld en zelfvertrouwen

·       Verkleinen van barrières, aansluiten bij mogelijke ontwikkelingsvoorsprong en het wegwerken van          achterstanden

 

Hoe doen wij dat dan?

Basisvaardigheden worden in de basis aan alle leerlingen aangeboden, vanuit een methodiek die passend is bij onze populatie. Waar we aandacht geven aan de leerdoelen op niveau vanuit instructie (zicht op onderwijsbehoeften en aanpassen), echter de verwerking op diverse manieren wordt uitgezet, deels geleid, deels vanuit behoeften van de leerling met eigen inbreng van de leerling ( eigenaarschap). Concreet zien we dan dat er binnen een bepaald vakgebied, de leerlingen hier met andere leerlingen op gelijk niveau hun verwerking doen, onder begeleiding met extra materialen of aan verrijking werken.

Veel leerlingen leren beter door te doen, te handelen, te ervaren. Het abstract leren is lastiger, de leerstof moet in een concrete meer betekenisvolle context aangeboden worden. Waardoor ook de werkgeheugen strategieën meer aangeleerd gaan worden.( Kind in Zicht; vd Berg/de Jong)

Op onze school zullen we nog meer, structureel en in een doorgaande lijn gaan inzetten op die verschillen in behoeften en de aanpassingen die wij daarin moeten doen. We creëren een  organisatievorm waardoor we meer gebruik kunnen maken van  de verschillende niveaus in denken en doen bij de leerlingen. Wanneer handelend leren meer passend is kunnen we dit met inzet van ondersteuners meer effectief organiseren, voor de denkers is het prettig wanneer ze meer tijd hebben voor de hogere orde denkopdrachten.

Echter willen we ook in de basisgroep kinderen ruimte geven om te ontdekken wat bijna vanzelfsprekend lukt en leren om de “pittige” opdrachten te accepteren en te proberen. Op deze manier krijgt mindset en zicht op onderwijsbehoeften, dus meer passend, een onderwijsvorm. De komende jaren gaan we ons dus meer toespitsen op beleid om de denkers en doeners beter te bedienen, beleid op Talentontwikkeling en begaafdheid is een van onze school ontwikkeldoelen. In de uitwerking is deze meer specifiek uitgewerkt.

Vanuit affiniteit van onze leerkrachten, daarnaast ook kijken wat we kunnen organiseren met de handen die we hebben, willen we binnen de middagmomenten van Talentontwikkeling alle kinderen een divers aanbod geven. Het aanbod hebben we gestructureerd door er eilandnamen aan te geven, zo kennen we het muziek- en drama eiland, beweeg – denk en taal eiland bv.

Elk kind bezoekt elk eiland en ervaart daar het eigen kunnen en kennen of juist het “nog niet” kunnen en kennen. Daarbij vinden we het ook van belang dat kinderen ervaren dat ze iets nog nooit hebben gedaan wel kunnen en wellicht ook nog heel leuk vinden. Als het kind in de fase zit van “nog niet” kunnen, leren we hoe je dan om hulp vraagt, bij wie, nog een keer proberen etc. Na afloop van elke ronde evalueren we kort met de leerlingen, hoe verliep het, wat heb je nodig gehad etc.

De organisatie is per cluster van groepen, voor de groepen 1/2, 3- 4 -5 en groepen 6 -7 -8. De leerlingen zijn groep overstijgend verdeeld, zodat we ook tegemoet komen aan leren van en met elkaar.